admin

LỄ HỘI BÁNH CHƯNG

LỄ HỘI BÁNH CHƯNG 2021 – TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY

“𝐓𝐡ị𝐭 𝐦ỡ 𝐝ư𝐚 𝐡à𝐧𝐡 𝐜â𝐮 đố𝐢 đỏ 𝐂â𝐲 𝐧ê𝐮 𝐭𝐫à𝐧𝐠 𝐩𝐡á𝐨 𝐛á𝐧𝐡 𝐜𝐡ư𝐧𝐠 𝐱𝐚𝐧𝐡” Bánh chưng xanh là món ăn truyền thống không thể thiếu trong mâm cơm tết cuả […]